O BICOM METODĚ

Biorezonanční metoda Bicom je speciální diagnostický a terapeutický postup, se kterým se medicína dala novou, směr udávající cestou. Díky přístroji BICOM Optima mohou být u mnohých případů zjištěny a eliminovány skutečné - často skryté příčiny onemocnění. Hlavním cílem bylo a je pomáhat lékařům a terapeutům mírnit, léčit a eliminovat onemocnění, aniž by se muselo počítat s vedlejšími účinky.

Na dnešního člověka působí mnohá zatížení: chemické přísady v našich potravinách a pitné vodě, jedy ohrožující životní prostředí, radiační zatížení, bezpočet chemických substancí, používání medikamentů v chovu zvířat atd. Tyto zátěže zapříčiní u mnohých pacientů, že sud přeteče. To se projevuje v různých formách. Od nejasných poruch duševního stavu, chronické únavy až k závažným tělesným poruchám. Tato metoda nabízí možnost testování těchto individuálních zatížení a vyrovnání biofyzikální roviny.

Biorezonanční metoda BICOM se používá v západní Evropě již více než 25 let v lékařství a přes 10 let ve veterinární medicíně. Patří stejně jako např. homeopatie a akupunktura do oblasti tzv. "komplementární medicíny". Biorezonanční terapie BICOM je osvobození těla od rušivých, patologických vlivů v míře potřebné k uzdravení a k opětovné aktivaci vlastních obrannýchsil těla. S pomocí speciální elektroniky a modulační podložky BICOM lze frekvenční vzorky z terapeutické části transformovat do magnetických frekvenčních vzorků. Tímto způsobem pronikají terapeutické frekvenční vzorky skrz každou buňku, každý orgán, každou kost a tím vytvářejí mimořádně intenzivní hloubkový účinek. Díky těmto inovacím a patentovanému biologickému filtru nemá přístroj BICOM konkurenci.

Terapie BICOM je založena na celostním přístupu a upřednostňuje zjišťování příčin nikoli pouze příznaků. Člověk není tvořen jen buňkami, tkáněmi a orgány, ale i rozumovými a emočními projevy. Celostní medicína tedy léčí jiným způsobem, a to tak, že najde a řeší příčiny nemoci, které mohou být rozprostřeny různě po těle, ale i v psychice. Na rozdíl od západního lékařství neléčí jen příznaky nemoci. Nenutí pacientovi závislost na lécích, které mohou škodit vedlejšími účinky a tím mohou u pacienta vyvolat jiné potíže. Proto i správný BICOM terapeut na pacienta pohlíží jako na celého člověka a nejen jako na komplex buněk a biochemických procesů. Je tak schopen najít a následně odstranit fyzické i psychické nedostatky.

                                Využití biorezonanční metody BICOM

Možnosti zjištění detekcí:

 • potravinových alergenů
 • všeobecných alergenů - pyly, prach, srst
 • nedostatku minerálů a vitamínů v těle
 • napadení viry, bakteriemi, plísněmi, parazity
 • zátěží toxiny
 • chemická a radioaktivní zátěž
 • zátěže těžkých kovů, geopatie a elektrosmogu
 • energetických blokád, energeticky podhodnocených orgánů,
 • funkční ch poruch orgánů
 • vhodnosti léků či jiných preparátů, včetně potřebného dávkování

                                  Terapeutické možnosti:

 • alergie
 • chronické infekce způsobené viry a bakteriemi,
 • odstranění virů, bakterií, plísní, parazitů z těla
 • odstranění energetických blokád a ekologických zátěží
 • funkční poruchy orgánů
 • revmatické potíže
 • migrény a veškeré druhy bolesti
 • neurodermatitida
 • alergické formy kožních problémů
 • autoimunitní poruchy
 • ormonální nerovnováha
 • nedostatečná imunita různého původu
 • psychické potíže - pocity úzkosti, deprese
 • vyvedení škodlivosti léků, potenciace léků
 • eliminace závislosti na nikotinu, chuti na sladké
 • eliminace odvykání kouření
 • celková regenerace organismu a podpora psychické pohody a vyrovnanosti
 • zlepšení pokožky

Přístroje BICOM pro biorezonanci splňují technické požadavky definované zákonem č.130/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích, včetně ČSN EN 60 601.

Autorizovaná cerfikační osoba TÚV Austria vystavila certifikát č.20 105 20239 dokumentující shodnost s mezinárodními technickými předpisy.