JAK PROBÍHÁ TERAPIE

Jednotlivé kroky terapie a průběh

Standardní terapii můžeme rozdělit do těchto hlavních fází, které jsou prováděny podle potřeby:

Konzultace

slouží k tomu, aby terapeut zjistil problémy pacienta. Zeptá se ho na všechny souvislosti, které by mohly vyvolávat potíže.

Zde by terapeut neměl opomenout zejména stávající diagnózu klasické medicíny, prodělané nemoci, chirurgické zákroky, stravovací návyky, nebo psychosomatickou část, prostředí rodiny, zaměstnání a celkové životní situace.

Kombinované testovací techniky

Test se sadou 5 elementů

5 elementů je základní výchozí sada ampulí pro testování energetických souvislostí v organismu.

Lze pomocí ní zjistit 4 základní ukazatele:

  • Postižení prvku dle TCM (tradiční čínské medicíny), prvek si můžeme představit jako systém, nadřazený drahám(orgánům). Můžeme určit, zda je energeticky oslabený, nebo naopak zablokovaný.
  • Jaká dráha (orgán) je zatížen/a
  • Typ zatížení (bakterie, viry, těžké kovy, plísně, kvasinky, chem. zatížení, degenerace, porucha vylučování, paraziti)
  • Akutnost (náhlé zatížení) / chronicita (opakovaná, dlouhodobá zátěž)

Vyhodnocení tohoto testu je ovlivněno zkušenostmi a vzděláním terapeuta v oblasti celostní medicíny. Např. zatížení na dráze žlučníku nemusí znamenat problém se žlučníkem, ale třeba problém s kyčlí, která v dané dráze leží. Zde je nutno dotestovat další ukazatele. Dráha nemusí vypovídat jen o orgánu, ale i o psychosomatice, záleží zde na vytestovaném homeopatickém ředění.

Sadou pěti elementů vytestujeme buď celé prvky, nebo orgány / systémy v těle. Ty jsou dále testovány proti zátěžím (v růžovém sloupci vpravo) v kombinaci s akutností nebo chronicitou. Dostaneme pak poměrně přesný obrázek, který klasická medicína neumí zjistit.

Test reakce na potraviny

Pokud má pacient podezření na určité potraviny, které běžně konzumuje, může si je přinést s sebou.

Ty je možno testovat různými způsoby a zjistit, jak na ně tělo energeticky reaguje.

Pomocné diagnostické techniky

Tyto techniky jsou používané i nezávisle na Bicom testování a terapii různými specialisty. Mohou to být techniky, které používá celostní medicína, jako např. elektroakupunktura, EFT, biotenzor, kineziologie a další. Pokud je terapeut ovládá, má možnost lépe určit příčinu potíží a zvolit správnou terapii.

EAP na energetických drahách

Pokud terapeut přiloží elektrody na koncové body akupunkturních drah a v testovacím pohárku je patogen, na který tělo reaguje, přístroj Bicom zobrazuje intenzitu reakce. Je tak možno vytestovat různé patogeny na různých drahách.

Kineziologické testy

Kineziologické testy jsou speciální technika, kterou je možno testovat reakci svalů na podněty. V kombinaci s různými testovacími sadami reaguje tělo s různou intenzitou. 

Vyhodnocení testů

Testy mohou být velmi komplikované, specifické a příčina problémů nemusí být přímo v organismu, ale např. i v rodině. Zkušený terapeut umí odhalit i psychosomatické příčiny (stres, strach, apod.).

Např. vysoké homeopatické ředění u zátěže dráhy ledvin ukazuje na chronický strach. To má za následek poruchy vylučování a přebytek určitých toxinů v těle. Tyto látky v organismu opět podporují strach (efekt "začarovaného kruhu").

Podle akutnosti nebo chronického typu zátěže terapeut stanoví vhodné programy na vyvedení patogenů z organismu.

Rovněž je stanovena doplňková terapie (úprava vztahů v rodině, životním stylu, atd.).

V případě negativní reakce na různé potraviny je doporučeno jejich omezení


Příprava na terapii - stabilizace pacienta, vlastní vzorky

Pacient musí být před terapií energeticky uveden do vyváženého stavu. Jeho vylučovací orgány by měly být aktivovány a stabilizovány. Před vlastní terapií se provádí základní terapie a následná terapie s tělu vlastními frekvenčními vzorky s použitím pacientových sekretů a exkretů. Teprve pak se cíleně přistupuje k terapii hlavních zatížení.

                                       Spuštění terapie

Po tom, co terapeut připraví pacienta a vybere vhodné programy, přiloží pacientovi na různé části těla elektrody a spustí biorezonanční terapii. Tyto elektrody buď vůbec nepřenášejí, nebo přenášejí elektrický proud ve velmi slabé intenzitě, která nemůže pacienta nijak poškodit.

Patogeny a jejich intenzita (homeopatické ředění) mají odpovídající programy a řetězce programů v přístroji Bicom, nebo je možno provádět terapii invertovaným patogenem, který je ve snímacím pohárku/voštině.

Jednotlivé programy jsou časové úseky zesíleného působení invertovaného signálu patogenu. Tím je struktura patogenů narušena, jsou uvolněny jejich vazby v organismu a následně vyloučeny do mezibuněčného prostoru a do lymfy.

Protože programy mohou být zaměřené i na psychické blokády, stává se, že pacient po terapii cítí nespecifikovatelnou úlevu, nebo se mu naopak může krátkodobě přitížit, což je projev detoxikačního procesu. V takovém případě je vhodné pít hodně vody, aby mohly být patogeny vyloučeny z těla. Patogeny jsou rovněž vylučovány do lymfatického systému a z tohoto důvodu je dobré během terapie podpořit lymfu preparáty na lymfatický systém včetně BICOM čipu.

Součástí terapie je často i souhrn doporučení, jak by pacient měl omezit potraviny, které mu byly vytestovány jako škodlivé - více se dozvíte v sekci doporučení k terapii.

Za jak dlouho se projeví účinky terapie?

Zlepšení nastává u některých typů obtíží během několika hodin či dní, u závažnějších obtíží je však potřebné dát tělu čas, aby se nastartovalo a zregenerovalo, pak se zlepšení projeví spíše po týdnech či měsících (také v závislosti na tom, jak dlouho trvá daná obtíž či zjištěný problém).

Pro koho je/není terapie vhodná?

Biorezonance se nedoporučuje pouze pacientům s kardiostimulátorem, těhotným ženám (v prvním trimestru vůbec, poté pouze k eliminaci obtíží spojených s těhotenstvím) a těžkým diabetikům. Je vhodná i pro děti. Tělo není nikdy vystaveno žádnému druhu elektrického proudu.

Terapie nenahrazuje odborné lékařské vyšetření.